"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
"วัดภูมโนรมย์" จ.มุกดาหาร

"วัดภูมโนรมย์" จ.มุกดาหาร
วัดที่สวยงาม ตั้งอยู่บนยอดเขา มีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่สวยงามอลังการ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของมุกดาหาร ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ให้กราบสักการะ


http://www.unseentourthailand.com/

ภาพจากแฟนเพจ: An Anly
https://web.facebook.com/profile.php?id=100014675566690

โดยคุณ : เที่ยวไทย เมื่อ 22 มีนาคม 2021 : 15:59:13  

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป