"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
"หมู่บ้านไร้แผ่นดิน" จ.จันทบุรี

"หมู่บ้านไร้แผ่นดิน" จ.จันทบุรี
หมู่บ้านที่มีความเป็นมายาวนานกว่าร้อยปี ริมปากแม่น้ำเวฬุ ในพื้นที่ ต.บางชัน อ.ขลุง มีที่พักแบบโฮมสเตย์ ชมวิถีชีวิตชาวประมง ระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ของของป่าชายเลน กินปู ดูเหยี่ยวแดง ล่องแพเปียก
www.unseentourthailand.com

ภาพจากแฟนเพจ: เสมา ป่าโมก ทองพันชั่ง
https://web.facebook.com/profile.php?id=100024967178770


โดยคุณ : สมถะ เมื่อ 22 มีนาคม 2021 : 15:55:17  

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป