"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
"เขาพระยาเดินธง" จ.ลพบุรี

"เขาพระยาเดินธง" จ.ลพบุรี

จุดชมวิวเมืองลพบุรีที่สวยงาม ตลอดแนวหน้าผาด้านบนเขา ชมวิวได้กว้างไกลสุดสายตาแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้น และมองเห็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้อย่างชัดเจน เป็นพื้นที่เปิด สามารถขึ้นลงเวลาใดก็ได้

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธรรมศาสตร์ร่วมกสิกรนะครับ เพราะทุกการใช้จ่ายช่วยสนับสนุนมหาลัยธรรมศาสตร์ของเรา

ภาพจากแฟนเพจ: Vitasit Watcharasakwet

โดยคุณ : ไต่เขา เมื่อ 16 มีนาคม 2021 : 15:20:54  

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป