"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
"วัดเกาะแก้วสุทธาราม" จ.เพชรบุรี

"วัดเกาะแก้วสุทธาราม" จ.เพชรบุรี

มีภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณเก่าแก่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเพชรบุรี มีคุณค่ายิ่งด้านศิลปะและโบราณคดี เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาว ภาพพุทธประวัติและจักรวาลตามคติโบราณ

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธรรมศาสตร์ร่วมกสิกรนะครับ เพราะทุกการใช้จ่ายช่วยสนับสนุนมหาลัยธรรมศาสตร์ของเรา


ภาพจากแฟนเพจ: Mesak Seetoon
https://web.facebook.com/profile.php?id=100004164543503

โดยคุณ : เด็กวัด เมื่อ 16 มีนาคม 2021 : 15:17:37  

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป