"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
"คลองโอ่งอ่าง" กรุงเทพฯ

"คลองโอ่งอ่าง" กรุงเทพฯ

เปิดให้บริการพายเรือคายัคอีกครั้ง ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รอบละ 30 นาที ชมความงดงามของคลองโอ่งอ่าง ได้รับรางวัลต้นแบบในการปรับปรุงภูมิทัศน์จาก UN-Habitat Fukuoka ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ระดับโลก

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธรรมศาสตร์ร่วมกสิกร เพราะทุกการใช้จ่ายช่วยสนับสนุนมหาลัยธรรมศาสตร์ของเราภาพจากแฟนเพจ: ทะเล หาดทราย สายลม แสงจันท์
www.facebook.com/MengJeweler

โดยคุณ : ผีเสื้อราตรี เมื่อ 16 มีนาคม 2021 : 15:14:2  

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป