"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ จัดอบรมแบบเข้มข้นพักค้างคืน 18-21 มิ.ย.63

ด้วยชมรมเรียนรู้ขันธ์ 5 ร่วมกับกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและตอบแทนผู้มีอุปการคุณต่อกองทุนฯ ด้วยการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ธรรมปฏิบัติกับ พระอาจารย์ ชานนท์ ชยนันโท

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์ : https://forms.gle/PVtYoPfCavretYYM7

วิธีการชำระเงิน ค่าอาหาร 1,200 บาท
โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี “เงินบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมธรรมศาสตร์สัมพันธ์”
เลขที่บัญชี 155 – 2 – 08397 – 2 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

จัดโดย ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์
ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 0-2613-3776-8 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ 08-1827-2519

โดยคุณ : ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2020 : 13:31:34  

ความเห็นที่ 1
คลิกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwOtmMWwLGx9uhw-ZWjM2HYq7PcRpftT97fXGg6TcgeheKRg/viewform

โดย ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ [ 26 กุมภาพันธ์ 2020 : 13:34:37 ]

ความเห็นที่ 2

อบรมครั้งต่อไป : วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
สำรองที่นั่งได้ วันที่ 22 มิถุนายน - 21 สิงหาคม 2563 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

โดย ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ [ 23 เมษายน 2020 : 12:51:33 ]

ความเห็นที่ 3
**ยกเลิกการจัดอบรม วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563**

โดย ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ [ 29 มิถุนายน 2020 : 16:52:13 ]

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป