"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กำหนดการอบรมธรรมะ ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ ปี 2563

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ https://bit.ly/2oOgZMn

โดยคุณ : สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ. เมื่อ 20 ตุลาคม 2019 : 22:8:24  

Member
119 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป