"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
“ภาวนา… ไม่ภาวนา” ณ วัดปลายนาป่ามะม่วง จ.สุพรรณบุรี
ฝากประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดีดี
--------------------
ปฏิบัติภาวนาวัดปลายนาป่ามะม่วง
“ภาวนา… ไม่ภาวนา”
กลุ่ม ชวนคิด ชีวิตที่เหลือ
ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561
วัดปลายนาป่ามะม่วง ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
***********************************
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
09.30-10.00 ลงทะเบียน / พักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00-11.30 กล่าวต้อนรับและปรารภธรรม โดยพระอาจารย์อานุภาพ ฐิตสีโล
กำหนดข้อตกลงการปฎิบัติตน / ปฏิบัติภาวนา
11.30-12.30 รับประทานอาหารกลางวัน จัดเตรียมที่พัก
12.30-14.00 ฟังธรรม “ภาวนา...ไม่ภาวนา”
ปฏิบัติภาวนาไม่ภาวนา คือแนวทางปฏิบัติทางสายกลาง จึงขอเชิญชวนสมาทาน สัมมาวาจา โดยการสำรวมวาจา ไม่พูด ไม่เขี่ยหน้าจอมือถือ ในช่วงสองวัน หนึ่งคืน
14.00-16.00 ปฎิบัติภาวนา- เดินจงกรม นั่งสมาธิ
16.00- 16.30 “ขยับกาย-สบายจิต” กับโยคะสมาธิ
16.30- 17.00 ทำข้อวัตรปฎิบัติโดยมีสติและความรู้สึกตัว (ทำความสะอาดภายในศาลาและบริเวณวัด ห้องน้ำ รดน้ำต้นไม้ ฯลฯ)
17.00- 18.00 น้ำปานะ และ ภารกิจส่วนตัว
18.00- 21.00 สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติภาวนา และสนทนาธรรม ถาม-ตอบปัญหาการเรียนรู้
21.00- 22.00 เดินจงกรม
22.00 พักผ่อนอย่างมีสติ

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
04.30 ระฆังแห่งสติ
05.00- 06.00 สวดมนต์ทำวัตรเช้า และเจริญสติภาวนา
06.00- 6.45 โยคะรับอรุณ
06.45-07.00 ใส่บาตรข้าวสวย
07.00-08.00 เดินภาวนา... ก้าวย่างแห่งชีวิต
08.00- 09.00 รับประทานอาหาร และภารกิจส่วนตัว
09.00-11.00 ฟังธรรม “ภาวนา...ไม่ภาวนา” (ต่อ) และปฏิบัติภาวนา
11.00-12.00 ฉันท์เพล/รับประทานอาหารกลางวัน
12.00-12.30 จับจ่ายสินค้าท้องถิ่นที่ชาวบ้านจะนำมาจำหน่าย
12.30-13.00 ปฎิบัติภาวนา โดยการทำความสะอาดที่พัก/ห้องน้ำ
13.00-15.30 ปฎิบัติภาวนา ถาม-ตอบปัญหาการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน
15.30 พาจิตแจ่มใส อิ่มบุญกลับบ้าน
หมายเหตุ : กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม
---------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณโต้ง 081-6899075
คุณเปี๊ยก 081-8547124

โดยคุณ : กลุ่ม ชวนคิด ชีวิตที่เหลือ เมื่อ 18 กันยายน 2018 : 9:20:54  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป