"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
12 พฤศจิกายน 2561
ตามที่กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ได้รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
TU'21 : 40 ปี Reunion
8 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญ เพื่อนๆ ทุกคนร่วมงาน 40 ปี รียูเนียน ธรรมศาสตร์ 2521 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00...
โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา หรือ "Thammasart Gen Next Academy"
7 พฤศจิกายน 2561
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เตรียมเปิด "โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา หรือ Thammasart Gen Next Academy" โครงการ...
วิดิโอแนะนำ
https://www.facebook.com/กองทุนทำบุญวันเกิด-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารพันเรื่องคุย อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า นิตยสาร Dome Connect
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • หนังสือ
  • เสื้อคุณตาป๋วย
  • ๓๐ ปี ข้างคลองคันนายาว
  • เสื้อ โปโล สีดำ
  • แสตมป์ชุดรำลึก 100 ปี
Member
66 ศิษย์เก่า และ 21 บุคคลทั่วไป