"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วิธีการบริจาคกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
29 ตุลาคม 2562
ขอเชิญชวน ทุกท่านทำสิ่งดีๆ ที่เป็นบุญกุศลอีกประการ ด้วยการบริจาคเงินเข้า “ กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรม...
ธรรมศาสตร์กาชาด
31 สิงหาคม 2562
ด้วยสภากาชาดไทยมีกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ ณ บริเวณสวนลุมพินี...
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
5 สิงหาคม 2562
ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนใหม่ "TU 85" ทุกคน และขอต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเรา พบกับการแส...
วิดิโอแนะนำ
https://www.facebook.com/กองทุนทำบุญวันเกิด-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารพันเรื่องคุย อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า นิตยสาร Dome Connect
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • เสื้อ 85 ปี ธรรมศาสตร์
  • เสื้อโปโล 84 ปี
  • เสื้อเหลือง ร.9 (พ่อจะอยู่กับเราตลอดไป)
  • หนังสือ
  • เสื้อคุณตาป๋วย
Member
101 ศิษย์เก่า และ 35 บุคคลทั่วไป