"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
หนังสือชุด "๓๐ ปีข้างคลองคันนายาว" โดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีรัตนโกสินทร์
23 มีนาคม 2560
รู้รักษ์ภาษาไทยกับ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ผ่านบทกวีในหนังสือชุด "๓๐ ปีข้างคลองคันนายาว" ชุดละ 6 เล่ม ...
กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 10
13 มีนาคม 2560
กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 10 ณ วัดบ้านไร่ ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ในวันอาทิ...
กิจกรรม "ลูกแม่โดมแบ่งปัน" ครั้งที่ 5 (จ.พัทลุง)
13 มีนาคม 2560
ขอเชิญชวนลูกแม่โดมร่วมแบ่งปันและเยียวยา พร้อมการพักผ่อนอย่างมีสาระไปในตัวกับกิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน ...
วิดิโอแนะนำ
https://www.facebook.com/กองทุนทำบุญวันเกิด-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารพันเรื่องคุย บอกข่าวเล่าเรื่อง อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • เสื้อ โปโล สีดำ
  • แสตมป์ชุดรำลึก 100 ปี
  • แสตมป์ชุด
  • ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน
  • อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Member
32 ศิษย์เก่า และ 12 บุคคลทั่วไป