"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพบรรยากาศกิจกรรม ลูกแม่โดมแบ่งปันครั้งที่ 3
25 ตุลาคม 2559
บรรยากาศกิจกรรม ลูกแม่โดมแบ่งปันครั้งที่ 3 ณ วัดป่าเจริญธรรม ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ลูกแม่โดมแบ่งปันครั้งที่ 4
17 ตุลาคม 2559
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม "ลูกแม่โดมแบ่งปัน" ครั้งที่ ...
นักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษากองทุนฯ น้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัย
17 ตุลาคม 2559
นักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ น้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระ...
วิดิโอแนะนำ
https://www.facebook.com/กองทุนทำบุญวันเกิด-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารพันเรื่องคุย บอกข่าวเล่าเรื่อง อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • แสตมป์ชุดรำลึก 100 ปี
  • แสตมป์ชุด
  • ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน
  • อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • A Siamese for All Seasons
Member
26 ศิษย์เก่า และ 10 บุคคลทั่วไป