"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 12
14 สิงหาคม 2561
ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยา...
ภาพกิจกรรมชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕
6 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ห...
ประกาศสมัครรับทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
31 กรกฎาคม 2561
ด้วยกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์เปิดสมัครรับทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลั...
วิดิโอแนะนำ
https://www.facebook.com/กองทุนทำบุญวันเกิด-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารพันเรื่องคุย อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า นิตยสาร Dome Connect
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • หนังสือ
  • เสื้อคุณตาป๋วย
  • ๓๐ ปี ข้างคลองคันนายาว
  • เสื้อ โปโล สีดำ
  • แสตมป์ชุดรำลึก 100 ปี
Member
61 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป