"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ครั้งที่ 2
19 มิถุนายน 2560
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ...
กิจกรรม “ลูกแม่โดมแบ่งปัน” ครั้งที่ 6 (มธ.ศูนย์พัทยา)
7 มิถุนายน 2560
ขอเชิญลูกแม่โดมทุกรุ่น ร่วมปลูกต้นยูงทอง และจำปีสิรินธร เพื่อเป็นศรีสง่า ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูน...
หนังสือชุด "๓๐ ปีข้างคลองคันนายาว" โดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีรัตนโกสินทร์
31 พฤษภาคม 2560
รู้รักษ์ภาษาไทยกับ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ผ่านบทกวีในหนังสือชุด "๓๐ ปีข้างคลองคันนายาว" ชุดละ 6 เล่ม ...
วิดิโอแนะนำ
https://www.facebook.com/กองทุนทำบุญวันเกิด-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารพันเรื่องคุย อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า นิตยสาร Dome Connect
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • เสื้อคุณตาป๋วย
  • เสื้อยืดคอกลม
  • ๓๐ ปี ข้างคลองคันนายาว
  • เสื้อ โปโล สีดำ
  • แสตมป์ชุดรำลึก 100 ปี
Member
35 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป