"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กองทุนศิษย์ธรรมศาสตร์ประกาศนาม
9 มกราคม 2563
กองทุนศิษย์ธรรมศาสตร์ประกาศนาม นำพาธรรมศาสตร์ก้าวไปสู่ Smart and Sustainable University
บทความแนะแนวการศึกษา “เปิดโลกการศึกษาในศตวรรษที่21”
23 ธันวาคม 2562
“เปิดโลกการศึกษาในศตวรรษที่21” ยุคที่ทุกสิ่งในโลกถูก Disruption ไม่เว้นแม้การจัดการศึกษา การเรียนก...
ประกาศผลรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2562
25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศแล้ว!!!! ผลรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผลส...
วิดิโอแนะนำ
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ได้จัดงานขอบคุณผู้ให้(ทุน)ครบรอบ 15 ปี ทำให้นัก...
สารพันเรื่องคุย อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า นิตยสาร Dome Connect
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • เสื้อ 85 ปี ธรรมศาสตร์
  • เสื้อโปโล 84 ปี
  • เสื้อเหลือง ร.9 (พ่อจะอยู่กับเราตลอดไป)
  • หนังสือ
  • เสื้อคุณตาป๋วย
Member
109 ศิษย์เก่า และ 37 บุคคลทั่วไป