"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
RUN FOR PUEY วิ่งเพื่อสวนป๋วย ! มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
10 ตุลาคม 2562
งานวิ่งการกุศลที่นอกจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นักวิ่งทุกคนก็มาร่วมได้ เงินที่ได้จากการสมัครจะสมทบทุ...
ประกาศเรื่องงดการเรียนการสอนและการติดต่อราชการที่ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 17-24 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562...
ธรรมศาสตร์กาชาด
31 สิงหาคม 2562
ด้วยสภากาชาดไทยมีกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ ณ บริเวณสวนลุมพินี...
วิดิโอแนะนำ
https://www.facebook.com/กองทุนทำบุญวันเกิด-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารพันเรื่องคุย อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า นิตยสาร Dome Connect
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • เสื้อโปโล 84 ปี
  • เสื้อเหลือง ร.9 (พ่อจะอยู่กับเราตลอดไป)
  • หนังสือ
  • เสื้อคุณตาป๋วย
  • ๓๐ ปี ข้างคลองคันนายาว
Member
98 ศิษย์เก่า และ 34 บุคคลทั่วไป