"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ค่ายอบรม “บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์”
12 กุมภาพันธ์ 2561
นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าค่ายร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจวง ต.บ่อภา...
เชิญชวนบริจาค “กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์”
12 กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษาเพื่อผลิดอกออกผลเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและกำลังสำคัญของประเทศชาติใน...
นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2560
24 มกราคม 2561
รายชื่อนักศึกษากองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษารวม 6 คน (ส่วนกลาง...
วิดิโอแนะนำ
https://www.facebook.com/กองทุนทำบุญวันเกิด-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารพันเรื่องคุย อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า นิตยสาร Dome Connect
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • หนังสือ
  • เสื้อคุณตาป๋วย
  • ๓๐ ปี ข้างคลองคันนายาว
  • เสื้อ โปโล สีดำ
  • แสตมป์ชุดรำลึก 100 ปี
Member
48 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป