"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ส่งมอบธารน้ำใจ สู่พี่น้องชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ "ปาบึก"
22 มกราคม 2562
คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME D Bank และยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ตัวแทนสถานีโทรทัศน์NEWS1 เป็นต...
อาษาเฟรมเวิร์ค ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ระดับดีมาก
18 มกราคม 2562
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด ผู...
หนังสือ อ.เนาวรัตน์ “30 ปีข้างคลองคันนายาว”
17 มกราคม 2562
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยผ่านหนังสือกวีนิพนธ์ทรงคุณค่าชุด “30 ปีข้างคลองคันนายาว” รวมผลงานบทกวีในรอบ ...
วิดิโอแนะนำ
https://www.facebook.com/กองทุนทำบุญวันเกิด-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารพันเรื่องคุย อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า นิตยสาร Dome Connect
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • เสื้อโปโล 84 ปี
  • เสื้อเหลือง ร.9 (พ่อจะอยู่กับเราตลอดไป)
  • หนังสือ
  • เสื้อคุณตาป๋วย
  • ๓๐ ปี ข้างคลองคันนายาว
Member
74 ศิษย์เก่า และ 27 บุคคลทั่วไป