"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ธารน้ำใจเหลืองแดงไม่เคยเหือดแห้ง
31 มีนาคม 2563
หลายหน่วยงาน หลายผู้คน และศิษย์เก่าธรรมศาสตร์จากหลายคณะ หลายกลุ่ม หลายรุ่น ทะยอยมามอบเงินบริจาคและอุ...
โครงการ "50 บาท" ช่วยโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
27 มีนาคม 2563
น้ำเพียงหนึ่งหยด รวมกันก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ เอาชนะทุกสิ่งได้ เราจะเอาชนะโควิด19ไปด้วยกัน เชิญชว...
วิดิโอแนะนำ
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ได้จัดงานขอบคุณผู้ให้(ทุน)ครบรอบ 15 ปี ทำให้นัก...
สารพันเรื่องคุย อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า นิตยสาร Dome Connect
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • เสื้อ 85 ปี ธรรมศาสตร์
  • เสื้อโปโล 84 ปี
  • เสื้อเหลือง ร.9 (พ่อจะอยู่กับเราตลอดไป)
  • หนังสือ
  • เสื้อคุณตาป๋วย
Member
119 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป