"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ชวนติดตามเรื่องราวของ "ธรรมศาสตร์" ผ่าน 3 บทบาทของการเป็นผู้นำที่ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งตอกย้ำแล้วว่ากว่า 8 ทศวรรษ
27 มิถุนายน 2563
ชวนติดตามเรื่องราวของ "ธรรมศาสตร์" ผ่าน 3 บทบาทของการเป็นผู้นำที่ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งตอกย้ำแล้วว...
24 มิถุนายน 2475 🇹🇭 วันแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
25 มิถุนายน 2563
24 มิถุนายน 2475 🇹🇭 วันแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง . เป็นวันที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงระบอบทา...
วิดิโอแนะนำ
“ผลของการที่ก่อสร้างไว้ดีแล้ว ย่อมไม่สูญหาย”: วาระ 120 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์
สารพันเรื่องคุย อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า นิตยสาร Dome Connect
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • เสื้อ 85 ปี ธรรมศาสตร์
  • เสื้อโปโล 84 ปี
  • เสื้อเหลือง ร.9 (พ่อจะอยู่กับเราตลอดไป)
  • หนังสือ
  • เสื้อคุณตาป๋วย
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป