"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เที่ยวอย่างมีคุณค่าและสาระ ทั้งทางธรรมและโลก
12 กรกฎาคม 2561
กราบนมัสการและฟังธรรมจากพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล และพระสมใจ ค้างคืนที่วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภู...
ภาพกิจกรรมงาน “เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0” จ.พัทลุง
5 กรกฎาคม 2561
งาน"เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง มีนักเรียน ม.ปลายมาร่วม 6 โรงเรียน...
84 ปี ธรรมศาสตร์ 84 ปี แห่งความภาคภูมิใจ
27 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 84 ปีขึ้น มูลนิ...
วิดิโอแนะนำ
https://www.facebook.com/กองทุนทำบุญวันเกิด-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารพันเรื่องคุย อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า นิตยสาร Dome Connect
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • หนังสือ
  • เสื้อคุณตาป๋วย
  • ๓๐ ปี ข้างคลองคันนายาว
  • เสื้อ โปโล สีดำ
  • แสตมป์ชุดรำลึก 100 ปี
Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป