"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
25 พฤษภาคม 2562_งาน PUEY TALKS ครั้งที่ 6
16 พฤษภาคม 2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป และภาคีเครือข่าย จัดงาน PUEY TALKS ครั้งท...
วันปรีดี พนมยงค์ 119 ปีชาตกาล
16 พฤษภาคม 2562
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ 119 ปีชาตกาล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมรมเพื่...
ประกาศสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เรื่องการรับบุคลากร
16 พฤษภาคม 2562
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์มีความประสงค์จะรับบุคลากรในตำแหน่งงาน เพื่อรองรับการเติบโตดังต่อไปนี้ 1. ผ...
วิดิโอแนะนำ
https://www.facebook.com/กองทุนทำบุญวันเกิด-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารพันเรื่องคุย อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า นิตยสาร Dome Connect
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • เสื้อโปโล 84 ปี
  • เสื้อเหลือง ร.9 (พ่อจะอยู่กับเราตลอดไป)
  • หนังสือ
  • เสื้อคุณตาป๋วย
  • ๓๐ ปี ข้างคลองคันนายาว
Member
82 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป