"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เชิดชูเกียรติคุณ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
21 กันยายน 2559
ภาพบรรยากาศงาน "เชิดชูเกียรติคุณ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ" เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2559
ลูกแม่โดมแบ่งปันครั้งที่ 3
5 กันยายน 2559
ขอเชิญชวนลูกแม่โดมที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน และตุลาคม ไปร่วมทำกิจกรรมทอดกฐินเพื่อก่อสร้างพร...
บรรยากาศกิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปันครั้งที่ 2
5 กันยายน 2559
บรรยากาศกิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปันครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม
วิดิโอแนะนำ
https://www.facebook.com/กองทุนทำบุญวันเกิด-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารพันเรื่องคุย บอกข่าวเล่าเรื่อง อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • แสตมป์ชุดรำลึก 100 ปี
  • แสตมป์ชุด
  • ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน
  • อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • A Siamese for All Seasons
Member
22 ศิษย์เก่า และ 10 บุคคลทั่วไป