"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กิจกรรม "ธรรมศาสตร์พบประชาชน" ครั้งที่ 9
29 พฤศจิกายน 2559
เชิญชวนสนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 ณ ชุมชนเรนนี่แลนด์ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.น...
ทัวร์ ตามรอยเสรีไทยครั้งที่ 2
17 พฤศจิกายน 2559
ทัวร์ ตามรอยเสรีไทยครั้งที่ 2 สกลนคร - นครพนม วันที่ 14-15 มกราคม 2560
ประกาศกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
14 พฤศจิกายน 2559
ผลการคัดเลือกนักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
วิดิโอแนะนำ
https://www.facebook.com/กองทุนทำบุญวันเกิด-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารพันเรื่องคุย บอกข่าวเล่าเรื่อง อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • แสตมป์ชุดรำลึก 100 ปี
  • แสตมป์ชุด
  • ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน
  • อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • A Siamese for All Seasons
Member
27 ศิษย์เก่า และ 11 บุคคลทั่วไป