"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
การสมัครรับทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
22 สิงหาคม 2559
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์เปิดสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททุนอุดหนุนจนสำเร็จการศึกษาตามห...
ลูกแม่โดมแบ่งปันครั้งที่ 2
3 สิงหาคม 2559
กิจกรรม “ลูกแม่โดมแบ่งปัน” ครั้งที่ 2 ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดกลาง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวั...
ลูกแม่โดมแบ่งปันครั้งที่ 1
25 กรกฎาคม 2559
กิจกรรม "ลูกแม่โดมแบ่งปัน" ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
วิดิโอแนะนำ
https://www.facebook.com/กองทุนทำบุญวันเกิด-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารพันเรื่องคุย บอกข่าวเล่าเรื่อง อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • แสตมป์ชุดรำลึก 100 ปี
  • แสตมป์ชุด
  • ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน
  • อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • A Siamese for All Seasons
Member
21 ศิษย์เก่า และ 6 บุคคลทั่วไป